top of page

Nasze Metody

Na początek, ważna informacja: nie istnieje cudowna metoda nauczania języka obcego. Nie ma jednego rewolucyjnego systemu, który pod każdym względem przewyższałby inne. Każdy metoda ma swoje niezaprzeczalne zalety i wady, zawiera techniki które sprawdzają się w rozwijaniu jednych umiejętności, a w przypadku innych są bezużyteczne, a nawet mogą przynosić odwrotny od zamierzonego skutek. Stąd też Principled Eclecticism.

Watch Gear

Prinicipled Eclecticism z dużą dawką Dogme ELT

To właśnie pod tajemniczą nazwą  Principled Eclecticism kryje się przekonanie, że cudowna metodyka nie istnieje. Nie była nią Grammar Translation  Method, ani metoda Callana. Nie jest nią również Suggestopedia, czy też Total Physical Response. Nawet Communicative Approach, metodyka od dekad królująca w większości szkół językowych, ma wiele wad i nie wykorzystuje w pełni potencjału słuchaczy. Principled Eclecticism to sztuka wyboru najefektywniejszego sposobu dotarcia do celu przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi, a nie jednej obecnie modnej metody.

Principled Eclecticism rozpoczyna się od dwóch podstawowych etapów:

  • dokładnego rozpoznania celów i stylów uczenia się słuchaczy

  • doboru optymalnych środków do realizacji ich celów

W rezultacie, każda grupa, każdy słuchacz ma swój unikalny program nauczania. To podejście jest również spójne z zasadami Dogme ELT.

Ruch Dogme ELT , który zapoczątkował Scotta Thornbury w roku 2009, opiera się na trzech filarach:

  • stymulowaniu zaangażowania słuchacza, jako warunku koniecznego do przyswajania wiedzy,

  • niekorzystaniu z podręczników, które ograniczają zarówno słuchaczy jak i lektorów

  • motywowaniu słuchaczy do odkrywania zasad językowych.

Tym trzem zasadom jesteśmy wierni również my.

bottom of page