English in the News: Twit Trumpa

Prezydent Trump oświadczył w środę na Twitterze, że zdecydował wprowadzić zakaz służby wojskowej dla osób transpłciowych.

"The United States government will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. military. Our military must be focused on decisive and overwhelming victory and cannnot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail."

Przeanalizujmy szczegółowo prezydencki twit. Oczywiście Donald Trump mówi o rządzie Stanów Zjednoczonych (the United States government). Prezydent mógł użyć akronimu US lub U.S. (opcja bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych), tak jak zrobił to w dalszej części zdania (the U.S. military). Przy okazji, słowo military może być używane jako przymiotnik (wojskowy, militarny), lub, jak w informacji Prezydenta, w funkcji rzeczownika (armia, wojsko).

Kolejna fraza rzeczownikowa pojawiająca się w informacji to osoby transpłciowe czyli transgender individuals.

Z pierwszego zdania dowiadujemy się, że rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie:

  • przyjmował osób transpłciowych (accept transgender individuals) i

  • pozwalał takim osobom na służbę w amerykanskiej armii (allow transgender individuals to serve in the U.S. military).

Żeby podkreślić całkowity zakaz, Trump dodał wyrażenie “w jakimkolwiek charakterze” (in any capacity). I tak mamy już kompletne pierwsze zdanie:

The United States government | will not accept | or allow | transgender individuals | to serve | in any capacity | in the U.S. military.

Drugie zdanie to powód, dla którego Trump planuje wprowadzić zakaz. Oczywiście, armia musi być skoncentrowana na (be focused on) osiągnięciu zdecydowanego i druzgocącego zwycięstwa (decisive and overwhelming victory) i nie może, według Prezydenta, być obciążona (be burdened with) olbrzymimi kosztami opieki zdrowotnej (tremendous medical costs) i zamętem (disruption), jakie pociągnęłoby za sobą (would entail) wcielanie do wojska osób transpłciowych.

Our military | must be focused on | decisive and overwhelming victory | and cannnot be burdened with | the tremendous medical costs and disruption | that transgender in the military | would entail.

Language Chunks:

The U.S. government

The U.S military

transgender individuals

accept sb

allow sb to do sth

serve in the U.S. militaryin any capacity

be focused on sth

decisive and overwhelming victory

be burdened with sth

tremendous medical costs

disruption

would entail

#AudienceEngagement #Blog