Could you please start the coals?


Tłumaczenie: Możesz zacząć rozpalać grilla?

Kontekst: prośba żony skierowana do męża podczas kolacji z przyjaciółmi

#Blog