"Niemiecki, w przeciwieństwie do angielskiego, jest logiczny" - Really?

Często słyszy się że niemiecki jest o wiele bardziej "logicznym" językiem od angielskiego. Pogląd taki jest szczególnie popularny wśród tych, którzy uczyli się niemieckiego w młodości, a dopiero w dorosłym życiu zaczęli poznawać angielski. Dla nich dedykuję te oto słowa Marka Twaina z książki A Tramp Abroad:

Every noun has a gender, and there is no sense or system in the distribution; so the gender of each must be learned separately and by heart. There is no other way. To do this one has to have a memory like a memorandum-book. In German, a young lady has no sex, while a turnip has. Think what overwrought reverence that shows for the turnip, and what callous disrespect for the girl. See how it looks in print -- I translate this from a conversation in one of the best of the German Sunday-school books:

Gretchen: "Wilhelm, where is the turnip?"

Wilhelm: "She has gone to the kitchen"

Gretchen:"Where is the accomplished and beautiful English maiden?"

Wilhelm: "It has gone to the opera"

W każdym języku - nawet niemieckim - łatwo dopatrzeć się braku logiki.

#englishlanguage