Oh damn these English verbs


O frustracji związanej z nieregularnym charakterem form czasu przeszłego angielskich czasowników