Nowe w M-W


Internetowa edycja słownika Meriam-Webster zbogaciła się w tym miesiącu o 250 nowych słów. Jak zwykle nowe słowa odzwierciedlają nowe realia w jakim żyjemy. Oto trzy z nich:

RANSOMWARE - n. malicious software that requires the victim to pay a ransom to access encrypted files

Słowo zaczęło pojawiać się w użyciu około 2005 roku, ale dopiero teraz, kiedy próby wyłudzania pieniędzy poprzez przejmowanie kontroli nad komputerami stało się popularne, termin "zasłużył" na miejsce w amerykańskim słowniku. Szacuje się, że straty firm z powodu ataków przy użyciu ransomware mogą tylko w bieżącym roku sięgnąć 5 miliardów dolarów.

SCHNEID - n. a losing streak (as in sports), e.g. "The Yankees this year are on the schneid."

Jak wiele słów w języku angielskim, tak i to zostało "skradzione" z innego języka. Tym razem Amerykanom spodobało się zdrobnienie niemieckiego słowa schneider, które to podobno służy do określenia gracza, któremu nie udało się w grze karcianej zdobyć żadnych punktów.

PREGAME - v. to begin drinking alcohol before an event or activity

W tym przypadku nie mamy do czynienie ze słowem całkiem nowym. Pregame jako przymiotnik znane jest od ponad stu lat, np. do określania posiłku przed meczem (pregame meal). W naszym stuleciu słowo zostało jednak przejęte przez studentów i przeobraziło się w czasownik do określania spożywania alkoholu przed wyjściem na imprezy.

#englishlanguage #wyrażenia #frazy #newwords