top of page

Polityka ochrony danych osobowych.

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 

English Connection Jacek Olender, z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 105/19 i ul. Klimczaka 7/2/

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 

Uzyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy do:

 

 1. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) np.:

      1.1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

      1.2. udzielanie odpowiedzi na zapytania i utrzymywania bieżących kontaktów z klientami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

      1.2. przez czas wykonania obowiązków, np. do wystawienia faktury

      1.4. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny),

lub

      1.5. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).

 

Które dane należy nam podać?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody ale aby móc prawidłowo wykonywać usługi, musimy dysponować przynajmniej Państwa imieniem, nazwiskiem, adresem oraz numerem NIP. Do sprawnego komunikowania się potrzebujemy ponadto  numer Państwa telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku odmowy podania danych nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe powierzamy do biura księgowego w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Z firmą mamy podpisaną umowę o powierzeniu danych osobowych.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do wglądu i  poprawiania swoich danych osobowych, prawo do ich przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie włącznie z ich całkowitym zapomnieniem. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie  wydanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich zapomnienia nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page