ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

KURSY ANGIELSKIEGO - ZAPISY

  • Z uwagi na modułowy charakter zajęć, kurs angielskiego w English Connection możesz rozpocząć w dowolnym miesiącu.

  • Zależy nam, żeby w jednej grupie znaleźli się słuchacze o podobnej osobowości, zainteresowaniach, motywacji do nauki. Dlatego też kwalifikacja do odpowiedniej grupy, odbywa się nie tylko na podstawie kompetencji językowych słuchacza, ale także jego profilu osobowościowego i celów jakie wiąże z nauką języka. Bezpłatna i niezobowiązująca rozmowa kwalifikacyjna pozwala nam wspólnie wybrać najlepszy tryb nauki. 

IMG_1628.jpg

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ, NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ ROZMOWĘ.

TEL. 884 980 240

PODCZAS SPOTKANIA BĘDZIESZ MÓGŁ POZNAĆ LEPIEJ JAK WYGLĄDA NAUKA W ENGLISH CONNECTION I UZYSKASZ PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK EFEKTYWNIEJ UCZYĆ SIĘ SAMEMU.

KURSY ANGIELSKIEGO

CZAS - TERMINY - CZĘSTOTLIWOŚĆ

  • Zajęcia grupowe trwają 60 lub 90 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Typowy układ zajęć to poniedziałek-środa lub wtorek-czwartek.

  • W przypadku zajęć indywidualnych, czas i częstotliwość zajęć ustalana jest ze słuchaczem.

KURSY ANGIELSKIEGO - PŁATNOŚCI

  • Płatności dokonywane są na początku każdego miesiąca nauki na podstawie otrzymanej e-faktury.

 

  • Nieobecność słuchacza na zajęciach nie upoważnia go do otrzymania zwrotu za lekcje, które opuścił.

Keyboard and Mouse
Cennik:
80 PLN - lekcja 90 min. (grupa 6-osobowa)
80 PLN - lekcja 60 min. (grupa 4-osobowa)
Cena zajęć indywidualnych jest ustalana na podstawie zindywidualizowania programu nauczania do potrzeb słuchacza.