JAK UCZYMY

RÓŻŃORODNOŚĆ ŚRODKÓW

Lektor stosuje różnorodną gamę aktywności rozwijających poprawność, poprawiając płynność wypowiedzi, a przede wszystkim zwiększając komunikatywność słuchaczy.

KOMUNIKATYWNOŚĆ i POPRAWNOŚĆ

Lektor koryguje błędy słuchaczy w trakcie ćwiczeń, których celem jest nabycie poprawności językowej, ale nie przerywa wypowiedzi słuchaczy nawet jeśli są błędne, poczas pracy nad biegłością wypowiedzi.

ODKRYWANIE ZASAD

Lektor nie prezentuje nowych reguł gramatycznych w formie wykładu, ale stosuje takie ćwiczenia i aktywności, podczas których słuchacze sami dochodzą do formułowania zasad gramatycznych (guided discovery).

STYMULOWANIE ZAINSTERESOWANIA

Tematyka zajęć w jak największym stopniu jest zbieżna z zainteresowniami i życiem osobistym i zawodowym słuchaczy.

TYLKO PO ANGIELSKU

Lektor posługuje się podczas zajęć głównie językiem angielskim, dostosowując zakres leksykalny i gramatyczny do poziomu słuchaczy, jednocześnie rozszerzając go o nowe elementy (comprehensive input + 1).

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE PRZYSWAJANIE WIEDZY

Po każdych zajęciach lektor umieszcza notatki z lekcji na specjalnej platformie, do której słuchacze mogą mieć dostępu korzystając z dowolnego urządzenia mającego dostęp do sieci internetowej.

Folder każdej grupy zawiera również inne materiały audio i wideo używane na zajęciach. 

Każdego miesiąca słuchacze na poziomie B1 i wyższych otrzymują dostęp do setek aktualnych artykułów z anglojęzycznych gazet o czasopism, jak również linki do ciekawych audycji radiowych, podcastów i materiałów filmowych, które idealnie uzupełniają zajęcia.

Principled Eclecticism

z dużą dawką Dogme ELT

Pod tajemniczą nazwą Principled Eclecticism kryje się stosunkowo nowa filozofia nauczania, u której podstaw leży przekonanie, że nie istnieje cudowna metoda nauczania języka obcego. Niestety, nie ma jednego rewolucyjnego systemu nauczania, który pod każdym względem przewyższałby inne. Nie była nim ani Grammar Translation Method,  ani tzw. metoda Callana. Suggestopedia , ani Total Physical Response. Nawet Communicative Approach, metodyka od dziesięcioleci królująca w większości szkoł językowych, ma wiele wad i nie wykorzystuje w pełni potencjału słuchaczy. Należy jednak pamiętać, że każda z metod ma swoje niezaprzeczalne zalety, zawiera techniki, które dobrze sprawdzają się w rozwijaniu poszczególnych umiejętności i oferuje lektorowi różnorodne narzędzia pracy. Prinicipled Eclecticism to właśnie sztuka wyboru najefektywniejszego sposobu dotarcia do celu.

Principled Eclecticism rozpoczyna się od dwóch podstawowych etapów:

  • dokładnego rozpoznania potrzeb, celów i stylów uczenia słuchaczy

  • doboru optymalnych środków do realizacji celów.

W rezultacie, każda grupa, każdy słuchacz indywidualny ma swój unikalny program nauczania, a lektor stosuje techniki z różnych nurtów i trendów w nauczaniu języków obcych. Takie podejście jest bardzo spójne z zasadami Dogme ELT.

Ruch Dogme ELT, zapoczątkowany przez Scotta Thornbury w roku 2009, opiera się na trzech pilarach:

  • stymulowaniu zaangażowania słuchacza, jako warunku koniecznego do przyswajania wiedzy

  • braku podręczników, które ograniczają zarówno słuchaczy jak i lektorów

  • motywowania słuchaczy do odkrywania zasad językowych

 

 

Te trzy zasady stosujemy również w English Connection.

Notatki z lekcji