top of page

Jak uczymy

UCZĄC SIĘ U NAS:

NIE NUDZISZ SIĘ

Lektor stosuje różnorodną gamę aktywności rozwijających zarówno biegłość jak i poprawność językową.

NABIERASZ PEWNOŚCI SIEBIE I ROZWIJASZ POPRAWNOŚĆ

Lektor koryguje błędy słuchaczy w trakcie ćwiczeń, których celem jest rozwijanie poprawności językowej, ale nie przerywa wypowiedzi słuchaczy podczas konwersacji, co pozytywnie wpływa na nabywanie biegłości i pewności siebie.

USZYSZ SIĘ EFEKTYWNIEJ

Reguły gramatyczne nie są prezentowane w formie wykładu, ale za pomocą aktywności, podczas których słuchacze sami dochodzą do formułowania zasad gramatycznych (guided discovery). Zwiększa to szansę na kodowanie informacji w pamięci długotrwałej.

UCZYSZ SIĘ TEGO, CO JEST DLA CIEBIE ISTOTNE

Tematyka zajęć w jak największym stopniu jest zbieżna z zainteresowniami i życiem osobistym i zawodowym słuchaczy.

MÓWIENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM STAJE SIĘ  SZYBKO NATURALNE

Lektor posługuje się podczas zajęć głównie językiem angielskim, dostosowując zakres leksykalny i gramatyczny do poziomu słuchaczy, jednocześnie rozszerzając go o nowe elementy (comprehensive input + 1).

UCZYSZ SIĘ NIE TYLKO NA ZAJĘCIACH

Po każdych zajęciach lektor umieszcza na platformie Evernote notatki z lekcji i inne materiały audio i wideo użyte na zajęciach.

Każdego tygodnia słuchacze na poziomie B1 i wyższych otrzymują dostęp do setek aktualnych artykułów z anglojęzycznych gazet i czasopism, jak również linki do ciekawych audycji radiowych, podcastów i materiałów filmowych, które stanowią naturalne rozszerzenie tematów poruszanych na zajęciach.

Oglądaj sprzęt
Principled Eclecticism z dużą dawką Dogme ELT

Pod tajemniczą nazwą Principled Eclecticism kryje się przekonanie, że nie istnieje cudowna metoda nauczania języka obcego. Niestety, nie ma jednego rewolucyjnego systemu nauczania, który pod każdym względem przewyższałby inne. Nie była nim ani Grammar Translation Method,  ani tzw. metoda Callana. Suggestopedia , ani Total Physical Response. Nawet Communicative Approach, metodyka od dziesięcioleci królująca w większości szkoł językowych, ma wiele wad i nie wykorzystuje w pełni potencjału słuchaczy. Należy jednak pamiętać, że każda z metod ma swoje niezaprzeczalne zalety, zawiera techniki, które dobrze sprawdzają się w rozwijaniu poszczególnych umiejętności i oferuje lektorowi różnorodne narzędzia pracy. Prinicipled Eclecticism to właśnie sztuka wyboru najefektywniejszego sposobu dotarcia do celu.

Principled Eclecticism rozpoczyna się od dwóch podstawowych etapów:

  • dokładnego rozpoznania potrzeb, celów i stylów uczenia słuchaczy

  • doboru optymalnych środków do realizacji celów.

W rezultacie, każda grupa, każdy słuchacz ma swój unikalny program nauczania. To podejście jest bardzo spójne z zasadami Dogme ELT.

Ruch Dogme ELT, zapoczątkowany przez Scotta Thornbury w roku 2009, opiera się na trzech filarach:

  • stymulowaniu zaangażowania słuchacza, jako warunku koniecznego do przyswajania wiedzy

  • braku podręczników, które ograniczają zarówno słuchaczy jak i lektorów

  • motywowaniu słuchaczy do odkrywania zasad językowych

 

Te trzy zasady stosujemy również na naszych zajęcich.

bottom of page